Topografernes egne historier

Her har vi samlet alle de små historier, beretninger, oplevelser m.m. som topograferne og andre kollegaer har skrevet gennem tiderne. De forskellige data er ordnet med et årstal i første kolonne. Herefter kan der være op til 3 dokumenter afhængig af dokumentets status.

God fornøjelse!

Årstal

Skanning

Word-dokument

Færdigt dokument

Bemærkninger

1997

Topografhistorier

Bogen om Topograferne og deres arbejde
1930 Skanning

 

Sven Koefoed fortæller i dagbogsfor om sine oplevelser på Grønland
1940

Erindrinskskrift

Erindringsskrift om forholdene ved Geodætisk Instituts topografiske Afdeling i 1940'erne skrevet af Ove Hausler.
1940-45 Skanning

 

Sven Koefoeds erindringer fra besættelsen
1947-50 Skanning

 

Topografelevhold 1947 - 50
1958

Skanning

Rediger Landmålerliv 1955-1958

Ole Timmer har skrevt lidt om sine år på udkommando i Jylland i 1955-1958.

1969 Skanning

Brandsø

Rekognosering af Brandsø skrevet af Flemming Nissen.

1974 Rediger Guide fortællinger Historiske optegnelser om Guidekorpset og Geodætisk Instituts samt personlister, skrevet af V. Jensen-Aaris i 1974
1978 50-jubilæum C.V. Nielsen 50 års jubilæum - 1978